Bjarne Hougaard

 

 

 

                             

 

Mit navn er Bjarne Hougaard

Jeg er sognepræst i Hirtshals sogn.

Jeg er født i 1959 ved Stoholm i Midtjylland.

Jeg er gift med Anne Marie siden 1979. 
Vi har tre sønner, født i 1980, 1984 og 1990.

 

Salmer og digte, samt taler

Se salmer og digte, som jeg har lavet

Hand outs og manus fra taler og andagter
 

Aktuelle kommentarer og artikler

Stor opstandelse (Kirkebladet marts 2015)

Tanker om at være Evanglisk-luthersk folkekirke i Hirtshals i 2014 (Rapport fra min studieorlov)

Noget om troende præster (Kirkebladet februar 2013)

I anledning af den nye lov om ægteskab mellem to personer af samme køn, og om kirkelig vielse af disse.

Tale til menigheden - søndag d. 24. juni 2012. 

Velsignelse (Artkel til kirkebladet )

Høringssvar til Kirkeministeren og socialministeren vedr ny ægteskabslov 2012
 

Uddannelser og kurser

 • Student 1978 fra Skive Gymnasium
 • 1980 - 1988 teologistuderende ved Århus universitet og ved Menighedsfakultetet i Århus.
 • 1988 cand. teol. og kursus på Pastoralseminariet
 • 1999 bestået eksamen i Merkonomkursus i ledelse og samarbejde, Erhvervsskolerne i Aars.
 • juli 2001 til juli 2002 Gennemført diplomkurset sjælesørgerisk familierådgivning.
 • 2018 Enkeltfag: Menighedens liv og vækst/Kirkekundskab. – Menighedsfakultetets Akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi.

Ansættelser.

 • Ordineret i Viborg domkirke 16. dec.1988 af biskop
  Georg S. Geil
 • december 1988 - august 2002 sognepræst i Hvam og Hvilsom sogne i Viborg Stift.
 • Fra 1999 tillige stiftspræst for diakoni i Viborg stift.
 • Orlov i perioden 1. februar - 30. april 2002 (studier i Diakoni m.m.)
 • 1. september 2002 ansat som sognepræst i Hirtshals pastorat med Hirtshals og Emmersbæk kirker.
 • Orlov i perioden 1. maj - 31. juli 2014: (Om at være evangelisk-luthersk folkekirke i 2014).

 

Diverse tillidsposter m.v.

 • 1988-1999  medlem af bestyrelsen for Foreningen AGAPE (formand fra 1991-1999)
 • 1990-1997 + 2000-2002 medlem af skolebestyrelsen for Hvam skole (formand 1994-1997)
 • 1996-2009 Medarbejder i PAR·SEMINAR sammen med Anne Marie (medlem af styregruppen 2001-2008)
 • 2000-2001 sekretær for biskoppernes udvalg vedrørende diakoni m.m.
 • 1999- 2005 medlem af Praktisk Teologisk Udvalg på Menighedsfakultetet
 • 2002-2005 medlem af repræsentantskabet ved Menighedsfakultetet i Århus
 • 2003 formand for Kirkens Korshærs tøjgenbrug i Hirtshals.
 • 2003-2006 Medlem af Forretningsudvalget for Skole-kirke-tjenesten i Hjørring provsti
 • 2004 Medlem af følgegruppen for TUBA-Hjørring
 • 2005-2006 Formand for Hirtshals IMU
 • 2005-2014 Medlem af bestyrelsen ved Menighedsfakultetet i Århus
 • 2006-2012 Folkekirkens repræsentant i bestyrelsen for Kamillus Hjørring (besøgstjeneste og støtteforening for Hospice)
 • 2011-2018 Medlem af Stifsudvalget for diakoni (formand)
 • 2012 Tillidsrepræsentant for præsterne i Hjørring Nordre provsti. (formand for stiftets TR 2017-2024)
 • 2014-2024 Medlem af repræsentantskabet ved Menighedsfakultetet i Århus
 • 2024- Medlem af hovedbestyrelsen for Den danske Præsteforening. (Indtrådst som suppleant for Liste G)