Menighedsråd

Menighedsrådet.

Menighedsrådet har 9 valgte medlemmer, 1 præst og 1 medarbejderrepræsentant.

Post til menighedsrådet sendes til 8465@sogn.dk

Hvis posten indeholder personlige oplysninger som f.eks. cpr.nr. bør den sendes som sikker post med Nem ID fra denne formular.

FORMAND
Erik Asbjørn Krage
Tlf. 60145141
mail: eak@lekaconsult.com
(formand for økonomiudvalget)

 

Erik Asbjørn Krage

 

NÆSTFORMAND
Jan Kiel Riisager
Tlf. 2985 4745
mail: jan@riisager.me
(medlem af økonomiudvalget, Kirke- og Kirkegårdsudvalg samt præstegårdsudvalget)


Ebba Nielsen
Tlf. 25598015
mail: ebba.mogens@has.dk

Ebba Nielsen

KONTAKTPERSON
Anna Marie Christensen
Tlf. 25678641
mail: annamarie0402@hotmail.com
(medlem Menighedsplejens bestyrelse)

Anna Marie Christensen

KIRKEVÆRGE FOR BEGGE KIRKER
Philip Aaen
Tlf. 22735651
mail: philipaaen@gmail.com

Philip Aaen<

MENIGE MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER:

Dorrit Holm
Tlf. 26849843
Mail: dorritmac@gmail.com

Dorrit Holm

Eva Gad Rasmussen
Telefon: 20232256
mail: vgr@has.dk
(medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget)

Eva Gad RasmussenGitte Grønkjær
Telefon: 61664682
mail: gpg@marineshaft.dk

Gitte Grønkjær


KASSERER
Grethe Bork Kristoffersen
tlf. 42185430
mail: frubork@gmail.com

(medlem af økonomiudvalget)

Grethe Bork Kristoffersen

Sognepræst (Begravelsesmyndighed og kirkebogsførende)
Bjarne Hougaard
Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals
Tlf. 98941080
mail: bhou@km.dk
Mandag fri.

Bjarne Hougaard

Medarbejderrepræsentant, graver
Lone Andersen
tlf. 51670671
Mail: loa@km.dk

Lone Andersen