Hirtshals kirkecenter

Hirtshals kirkecenter

Hirtshals kirkecenter er administrationskontor og kirkekontor for sognene i omegnen .

Centeret er bygget i 2014 som en udvidelse af det eksisterende konfirmandhus og kordegnekontor.

I centeret findes:

Personalefaciliteter med kantine  for alle sognets ansatte

Regnskabskontor og Kirkekontor for Hirtshals, Tornby, Vidstrup, Horne, Asdal sogne.

Kirkegårdskontor for Hirtshals og Emmersbæk kirkegård

Kontor for kirketjener og graver i Hirtshals kirke og kirkegård.

kontor for Børne og diakonimedarbejderen i Hirtshals sogn.

Konfirmandstue/mødesal

Lille møderum

Desuden træffes organisten ved Hirtshals kirke også ofte i Centeret eller i Hirtshals kirke.