Fra Emmersbæk Kirkes historie

Fra Emmersbæk Kirkes historie

Planer om en kirke i Emmersbæk

De første planer om en kirke i Emmersbæk blev drøftet allerede omkring 1960, og i 1963 forelå Kirkeministeriets godkendelse af købet af arealet til kirken og kirkegården.

Flyttekirken

Fra Emmersbæk Kirkes historie

Den første kirke var en vandrekirke, en trækonstruktion som de kendte A-huse.

Bygningen blev indviet af biskop Erik Jensen den 10. september 1972, den fik status af kapel med tilladelse til at afholde gudstjenester. 

Men det viste sig snart at de store stigninger i oliepriserne betød, at dennne kirke blev alt for dyr at varme op. Derfor besluttede menighedsrådet at søge om tilladelse tll opførelse af en ny kirkebygning samme sted.

Anlæg af kirkegård

Samtidig med flyttekirkens indvielse, blev kirkegården anlagt. Det naturskønne område, som kirken er placeret i, blev bevaret og kirkegården er i dag en meget smuk skovkirkegård, med mange forskellige gravpladser. En af egnens smukkeste kirkegårde.

Fra Emmersbæk Kirkes historie


Foruden de traditionelle gravpladser med gange og hække, er der anlagt urnehave og plænebegravelsespladser, ligesom der er gravsteder i skovbunden.