Lysgloben

Lysglobe i Hirtshals Kirke

Et længe næret ønske om en lysglobe i Hirtshals Kirke blev opfyldt

Lysglobe i Hirtshals Kirke

 da menigheden i pinsen 2016 for første gang kunne tage den nye lysglobe i brug. 

Forud var gået drøftelser i menighedsrådet, der hentede inspiration fra forskellige lysglober i andre kirker. Vi fik kontakt med smeden Preben Kristensen fra Hjørring, der påtog sig opgaven med at designe og udfærdige en lysglobe i jern, og selve arbejdet med globen er foregået på værkstederne i Håndværkernes Hus i Hjørring.

Symbolikken

Der er meget symbolik i en sådan lysglobe. I midten står et kraftigt stearinlys som symboliserer Kristus som Verdens Lys. Selve globe-formen kan illustrere hele vores verden, og de 30 små lysestager kan symbolisere, at evangeliet om Jesus Kristus gælder i alle egne af verden, som det understreges i den såkaldte missionsbefaling, hvor Jesus siger til sine disciple: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple”. (Mattæusevangeliet kap. 28)

Inspirationen med Lysgloben kommer fra Sverige, hvor lysgloberne har været kendt i hvert fald siden 60’erne. Brugen af lysglober er blevet meget udbredt, også i danske kirker, og her i sognet har vi jo haft en lysglobe i Emmersbæk kirke i mange år. Tanken med lysgloben er, at besøgende i kirken kan tænde et lys i forbindelse med en bøn, en andagt eller bare et kort besøg.