Kirkens restaurering og 100 års jubilæum

Nyt orgel og kirkerestaurering i 2007

Efter ca. 35 års brug var orgelet omkring årtusindskiftet ved at være slidt, og der var ønsker om et større orgel. Det lykkedes at få tilladelse til at købe et helt nyt og større orgel på hele 22 stemmer.

Nyt orgel og kirkerestaurering i 2007

Men det viste sig snart at det så var nødvendig ikke kun at udskifte orgelet men også at lave forandringer i kirkerummet, da der skulle etableres et nyt og større pulpitur, men plads til kirkens forskellige kor.

Der blev indgået aftale med arkitetkfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S om at stå for ombygningen af kirken og tegning af orgelet.

Selve orgelet blev bygget af firmaet P.G. Andersen og Bruhn, og har 22 stemmer. (se detaljer om disposition her) Det tidligere orgel blev skænket til en polsk menighed, der selv havde vanskeligt ved at skaffe penge til et orgel.

Projektet kom til at omfatte både restaurering af kirken, etablering af nyt pulpitur og installation af nyt orgel

Midtergangen var tidligere dækket af en kedelig brun løber, som nu blev fjernet og erstattet af marmorfliser.

Alt i alt har restaureringen betydet at kirken på en gang er den "gamle" Hirtshals kirke, men samtidig kan det også tydeligt ses at der er sat et diskret og smukt præg på kirken fra vores tid. 

Genåbning af kirken.

Nyt orgel og kirkerestaurering i 2007

1. september 2007 blev kirken genåbnet ved en festgudstjeneste. I processionen ses her forrest biskop Søren Lodberg Hvas, Aalborg sammen med borgmester Finn Olesen, Hjørring; dernæst provst Ole Dybro, Sindal sammen med formanden for menighedsrådet, Evald H. Christensen. Endvidere deltager sognets to daværende præster Bjarne Hougaard og Mette Krogholm Pedersen .

Det nye pulpitur giver mulighed for at et stort kor kan medvirke ved gudstjenester og koncerter
Hver bænk er nu på gavlen forsynet med et unikt kunstværk i farver, der matcher kirken og egnen.
De er udført af billedkunstner Frits Gothardt Rasmussen, Ringe (Du kan læse mere om kunstneren og malerierne her)

Ny Alterdug

I forbindelse med kirkens 100 års jubilæum i 2008 besluttede menighedsrådet at anskaffe en ny alterdug til kirken.

Nyt orgel og kirkerestaurering i 2007

Dugen er af ren hørstof, og den er syet af Olivia Hansen, Hirtshals.

Mønsteret på kanten, der hænger ned fra alterbordet består af en skiftevis Kalk og kors, adskilt af pinselilje. Kalken minder om nadveren, hvor menigheden modtager Jesus Kristi legeme og blod.Korset minder om Jesu korsfæstelse, som er gengivet i altergruppen, der står på alteret med Jesus på korset omgivet af sin mor, jomfru Maria, og disciplen Johannes. Pinseliljen, som omkranser symbolerne er udtryk for Guds ånd, der hjælper mennesker til tro på syndernes forladelse. Stolperne som er imellem symbolerne kan symbolisere Jakobsstigen, der ofte tolkes som bønnen, hvormed den kristne kan være i forbindelse med Gud.

Nyt orgel og kirkerestaurering i 2007

Figurerne er syet med Venitiansk syning, som betyder at hver enkelt figur er først syet med dobbelte forsting og derefter med tungesting ovenover.Herefter er ”hullerne” klippet ud.I alt er der syet mange tusinde sting, og arbejdet har taget ca. 400 timer.