Dagsorden og referat fra menighedsrådsmøder

Mødedatoer for 2024
Alle møder afholdes kl. 18.30 i Hirtshals Kirkecenter

Torsdag, den 11. januar - ændret til kl. 16.30

Torsdag, den 29. februar

Torsdag, den 21. marts

Torsdag, den 25. april

Torsdag, den 30. maj

Torsdag, den 27. juni

Torsdag, den 29. august

Torsdag, den 26. september

Torsdag, den 31. oktober

Torsdag, den 28. november

Torsdag, den 12. december

Dagsorden og referater