Om sogn og kirker

Om Hirtshals sogn

Om Hirtshals sogn

Hirtshals sogn består næsten udelukkende af byen Hirtshals, inklusive Emmersbækområdet i den sydlige del af byen. Der er cirka 6.000 indbyggere i sognet.

Dets historie er forholdsvis kort, idet der først kom en kirke her i 1908, og sognet først blev udskilt fra Horne sogn i 1963.

Hirtshals by og sogn har traditionelt været stærkt præget af havnene og fiskeriet. Idag er der forholdsvis færre beskæftiget med fiskeri, men havnen er stadig den største arbejdsplads i både sognet og i hele Hjørring kommune.

Der er to kirker i sognet.

Hirtshals Kirke er indviet i 1907. Emmersbæk kirke er indviet i 1983

Hirtshals kirke er indviet i 1907   Emmersbæk kirke er indviet i 1983

For kirkernes historie og billeder: se menuen til venstre