Dødsfald og Begravelse

Dødsfald

Begravelser

Uanset hvor eller hvornår et dødsfald finder sted, så er man meget velkommen til at kontakte en af præsterne, for at få en samtale. 
Senest 2 hverdage efter et dødsfald skal dødsfaldet anmeldes. 
I den forbindelse skal der udfyldes en dødsanmeldelse på borger.dk

Det er en god ide at have afdødes sundhedskort og dåbsattest samt evt. vielsesattest klar sammen med andre personlige papirer, i forbindelse med dødsanmeldelsen. Den pårørende, der underskriver anmeldelsen skal også have sit NEM-ID klar, uanset om man selv udfylder anmeldelsen eller bemyndiger bedemandsforretningen til det.

Begravelse eller bisættelse fra kirke eller kapel

Begravelse eller bisættelse skal normalt finde sted senest ca. 7 døgn efter dødsfaldet.

Begravelser

Hvis afdøde var medlem af Folkekirken skal der normalt også vælges en kirkelig begravelseshandling, med mindre afdøde udtrykkeligt har frabedt sig det.
Tilsvarende vil der normalt ikke være en kirkelig handling, hvis afdøde IKKE var medlem af Folkekirken.

Begravelsestidspunktet aftales med kirkekontoret eller præsten i det sogn, hvor begravelsen skal finde sted.

Man kalder det en begravelse, hvis handlingen slutter med at kisten sænkes i graven på kirkegården.
En bisættelse slutter med at kisten køres i rustvognen til krematoriet!

Gravsted

På kirkegårdene i Hirtshals sogn er der forskellige muligheder for gravsteder.
For at få truffet aftale om et gravsted kontaktes graveren, der vil være behjælpelig med at finde den rette placering og type af gravsted.
Klik her for information omkring priser.

Begravelsessamtale

Forud for begravelseshandlingen vil præsten normalt gerne have en personlig samtale med den eller de nærmeste pårørende for at høre lidt om afdødes liv. Ved samtalen vil der også være en snak om hvilke salmer der skal synges og om andre praktiske ting i forbindelse med begravelseshandlingen.