Menighedsråd

 

Menighedsrådet har 9 valgte medlemmer, 2 præster og 1 medarbejderrepræsentant.

Post til menighedsrådet sendes til 8465@sogn.dk

Hvis posten indeholder personlige oplysninger  som f.eks. cpr.nr. bør den sendes som sikker post med Nem ID fra denne formular.

FORMAND 
Grethe Bork Kristoffersen
Lillehedenvej 2
9850 Hirtshals
Tlf. 4218 5430 mail: frubork@gmail.com
(formand for økonomiudvalget)


NÆSTFORMAND
Jan Kiel Riisager
(medlem af økonomiudvalget, Kirke- og Kirkegårdsudvalg (formand), børne- og diakoniudvalget, samt præstegårdsudvalget (formand)
Engvej 21
9850 Hirtshals
Tlf. 2985 4745 mail: jan@riisager.me

KASSERER
(medlem af økonomiudvalget)
Poul Moltsen
Nejstbrinken 73
9850 Hirtshals
mail: pmoltsen@mail.tele.dk

 

KONTAKTPERSON
Anna Marie Christensen
(medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget, børne og diakoniudvalget samt Menighedsplejens bestyrelse)
Skrænten 13
9850 Hirtshals
mail: annamarie0402@hotmail.com

 

KIRKEVÆRGE FOR BEGGE KIRKER
Oli Mørk Valsson
(medlem af børne og diakoniudvalget samt Menighedsplejens bestyrelse)
Birkevænget 45
9850 Hirtshals
Tlf. 2752 0369
mail: olemoerkvalsson@gmail.com

MENIGE MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER:

Henning Andersen
Engvej 6
9850 Hirtshals
 


 Eva Gad Rasmussen
(medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget og Musikudvalget)
Bakkevænget 3
9850 Hirtshals
mail: vgr@stofanet.dk


 Maiken Buddig
(medlem af præstegårdsudvalget, Kirke- og kirkegårdsudvalget og børne og diakoniudvalget samt Menighedsplejens bestyrelse)
Søndergade 59
9850 Hirtshals
mail: maikenbuddig@gmail.com


Jette Borrisholt
Granvænget 4
9850 Hirtshals
mail: jetteborris@hotmail.com

 

Sognepræst (Begravelsesmyndighed og kirkebogsførende)
Bjarne Hougaard
Kirkevænget 1
9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 10 80    mail: bhou@km.dk
Mandag fri.

 

Sognepræst
Poul Steensbeek
Asger Højlundsvej 3
Emmersbæk
9850 Hirtshals
Tlf. 51670661 mail: pds@km.dk

Mandag fri