Folkekirken på Naturmødet

Folkekirken på Naturmødet - 11.-13. maj 2023

Den kristne tro handler om mennesker i alle livssammenhænge, herunder menneskers forhold til naturen:
vores ansvar for, afhængighed af og forbundethed med naturen.
Ansvar, afhængighed og forbundethed kan beskrives ud fra de tre kendte symboler: tro, håb og kærlighed.

Tro: Som kristne forstår vi os selv som skabt af Gud. Vi må opfatte os selv i lighed med resten af
skaberværket: som et udtryk for Guds vilje, som hans gode idé. I modsætning til det øvrige skaberværk
(planter, dyr, insekter etc.) har mennesker en særstilling: Vi har ansvar. Vi er ikke alene henvist til
instinkter, vi er ikke viljeløse, men har mulighed for både at fremme livet og ødelægge det, f.eks. ved vores
adfærd i naturen. Når Jesus derfor siger: ”Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv”, så
indebærer det en ansvarlig omgang med hele vores livsverden, herunder naturen, fordi menneskelivet nu
engang udfolder sig i konkrete fysiske omgivelser.

Håb: Vi fafhængige af vores omgivelser, naturen. Naturen er en livsbetingelse, og vi finder glæde og
rekreation i den. Samtidig er naturen også noget, vi søger beskyttelse imod (kulde, varme, blæst, regn). Vi
er afhængige af naturen som kilde til mad, drikke, lys, luft etc. Et afhængigt menneske er et håbende
menneske. Håbet indeholder tillid. Vi har tillid til, at Gud, som står bag skabelsen, vedvarende opretholder
sit skaberværk og os i det. Gud er kilden til liv og vi stoler på, at han bevarer livet og hjælper os med at tage
vare på det. Håbet om, at Gud er først og sidst, gør at vi ikke bliver handlingslammede, når det ser svært ud
– også naturmæssigt.

Kærlighed: Vi er i vores liv forbundet – med hinanden og med vore omgivelser. Kærlighed er at svare på
medmenneskets behov. Eftersom ingen lever adskilt fra omgivelser/natur, indebærer kærligheden til
medmennesket også det at tage vare på naturen, det :T vil sige værne om og respektere naturen og vores
samspil med den. Vi hjælper hinanden. I mange af folkekirkens menigheder arbejdes der bevidst med miljø
og natur i menighedens konkrete sammenhæng: Det kan være energioptimering af bygninger, det kan være
med ændringer i kirkegårdsdriften, bevarelse af arealer som rekreative områder m.m., og selvfølgelig
undervisning i tro, håb og kærlighed for at hver enkelt kan leve bevidst om sit ansvar, i erkendelse af sin
afhængighed af naturen og i taknemmelighed over at være forbundet med andre og med Gud og dermed
ikke alene med opgaven.

Folkekirkens telt finder du på plads nr. 43
Her vil du altid have mulighed for at snakke med ansatte og frivillige fra Folkekirken. Vi træffes torsdag kl. 14-19, fredag kl. 9-19 og lørdag kl. 9-16.. 

Du vil have mulighed for at deltage i en lille quiz og give din mening til kende om forskellige spørgsmål. Der vil også være muiighed for at skrive en lille bøn eller hilsen.  

Endelig har Folkekirken ansvar for en række forskellige arrangementer undervejs i Naturmødet. Se programmet herunder

torsdag d. 11. maj:

kl. 20:30 Solnedgangsandagt v. Hirtshals fyr v. Bjarne Hougaard. Hirtshals kirkes voksenkor medvirker

fredag d. 12. maj:

kl. 9-14  Klima og kristendom – har det noget med hinanden at gøre?  (Akitivitetsløb for børn og skoleklasser) v. Skole-Kirketjenesten i Hjørring kommune.

kl. 15.00  Tro og videnskab.  Miniforedrag v. sognepræst Poul Steenbeek, Hjørring.

kl. 16-18  Drop-In-dåb i Hirtshals kirke (se mere her)

kl. 20:30 Solnedgangsandagt v. Hirtshals fyr v. Liselotte Wiemer. Endvidere medvirker Signe Olsen med sang og musik

Lørdag d. 13. maj:

kl. 9:00 I Lifeteltet: Morgensang med Folkekirken  v.  Winnie Rischell, 

Frivillig ved naturmødet?

Ønsker du at tilbyde din hjælp som frivillig, kan du gøre det her